Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing

06 gru 2023
Online

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone kwestiom prawnym związanym z projektami chmury obliczeniowej. Współcześnie, korzystanie z oprogramowania w modelu chmurowym (cloud computing) staje się coraz bardziej popularne, a niektórzy producenci oprogramowania całkowicie przeszli na dostarczanie usług w formie oprogramowania jako usługi (Software as a Service, SaaS). Te nowe modele korzystania z oprogramowania wymagają zupełnie innego podejścia do przygotowywania i negocjowania umów IT.

Jaki jest cel warsztatów?

Kompleksowe omówienie aspektów prawnych projektów chmury obliczeniowej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione aktualne orzecznictwa sądów krajowych, zagranicznych i Trybunału Sprawiedliwości UE, istotne przepisy prawne dotyczące chmury oraz stanowiska organów regulacyjnych.

Uczestnikom warsztatów zostanie także przedstawiona praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach (IaaS, PaaS, SaaS), a także przykłady klauzul umownych zabezpieczających interesy dostawców oraz użytkowników chmury obliczeniowej.

Zapraszamy do rejestracji.

odwiedź stronę