Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing

16 maj 2024
Online

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 16 maja 2024 roku i będą poświęcone kompleksowemu omówieniu problematyki prawnej związanej z chmurą obliczeniową. W kontekście coraz powszechniejszego korzystania z oprogramowania w chmurze, konieczne staje się nowe podejście do negocjowania umów IT. Jednakże, brak odrębnych aktów prawnych w UE i Polsce dotyczących chmury obliczeniowej sprawia, że niezbędne jest dostosowanie się do różnorodnych regulacji. Warsztaty będą obejmować analizę orzecznictwa sądów, aktualnych regulacji oraz praktyczne przykłady projektów w różnych modelach, a także omówienie klauzul umownych.

W toku szkolenia mec. Xawery Konarski oraz mec. Agnieszka Wachowska udzielą odpowiedzi m.in na pytania:

  • Jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
  • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
  • Czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
  • Co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
  • Czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
  • Jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
  • Co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.

odwiedź stronę