Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing

27 cze 2023

Zapraszamy na warsztaty online organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Ich celem jest przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. W trakcie zajęć zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
  • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
  • Czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
  • Co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
  • Czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
  • Jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
  • Co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?

odwiedź stronę