Powrót

Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing

09 Wrz 2020
W dniu 9 września 2020 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki.
Celem wydarzenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. Prelegenci przedstawią aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione następujące zagadnienia:
  • jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
  • czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
  • czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
  • co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
  • czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
  • jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
  • co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?
Maj