Umowy na stałą współpracę z dostawcą IT – outsourcing, umowy ramowe na współpracę IT, bodylesing w branży IT

07 lut 2024
Online

Program:

  • Wstęp – omówienie podstawowych zagadnień dot. outsourcingu w IT.
  • Outsourcing w ujęciu szerokim – krótkie omówienie kwalifikacji prawnej poszczególnych modeli współpracy oraz podstawowych typów stosowanych umów: body leasing, umowy o świadczenie usług, wykonywanie rozwiązań IT w modelu umowy o dzieło.
  • Outsourcing w ujęciu wąskim – szczegółowe omówienie.
  • Najważniejsze elementy umów outsourcingu/świadczenia usług IT.
  • Najważniejsze ryzyka i problemy dot. zawierania i wykonywania umów outsourcingu/świadczenia usług IT – case study.
  • Sesja pytań i odpowiedzi.
odwiedź stronę