Umowy na stałą współpracę z dostawcą IT – outsourcing, umowy ramowe na współpracę IT, bodylesing w branży IT

11 paź 2022

Program:

  • Wstęp – omówienie podstawowych zagadnień dot. outsourcingu w IT
  • Outsourcing w ujęciu szerokim – krótkie omówienie kwalifikacji prawnej poszczególnych modeli współpracy oraz podstawowych typów stosowanych umów
  • Outsourcing w ujęciu wąskim
  • Najważniejsze elementy umów outsourcingu/świadczenia usług IT
  • Najważniejsze ryzyka i problemy dot. zawierania i wykonywania umów outsourcingu/świadczenia usług IT – case study.
odwiedź stronę