Umowy z pracownikami i współpracownikami w IT – problemy prawne w praktyce z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego i preferencji podatkowych

28 maj 2024
Online

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 17 kwietnia 2024 r., podczas którego mec. Marcin Ręgorowicz omówi najważniejsze stosowane w obrocie rynkowym w branży IT rodzaje umów zawieranych z pracownikami lub współpracownikami. Wśród nich znajdą się podstawowe podziały, takie jak umowy o pracę oraz umowy o charakterze niepracowniczym (w tym współpraca w tzw. modelu b2b oraz pozyskiwanie specjalistów w ramach umów na tzw. „body leasing”), ze wskazaniem najważniejszych wad i zalet poszczególnych rozwiązań. Omówione zostaną kluczowe aspekty konstrukcji głównych rodzajów umów, ich istotne elementy, a także podstawowe ryzyka wynikające z zastosowania danego modelu.

Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zabezpieczenia kluczowych interesów pracodawcy (nabywcy usług) wspólne dla wszystkich powyższych modeli: zabezpieczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czy możliwość wprowadzenie do umów zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o zasadach i możliwości zastosowania modelu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu od pracy twórczej oraz korzystania z ulgi IP Box.

Szkolenie dedykowane dla:

  • dyrektorów i kierowników działów IT,
  • dyrektorów działów HR,
  • osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedur w zakresie danych osobowych, bezpieczeństwa IT oraz ochrony informacji poufnych,
  • adwokatów, radców prawnych i prawników wewnętrznych.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.

odwiedź stronę