Usługi płatnicze w działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych – projektowane zmiany przepisów oraz modele regulacyjne

12 sty 2022

W ramach webinarium prof. UEK Jan Byrski, PhD hab. oraz Karol Juraszczyk omówią m.in.:

  • modele świadczenia usług płatniczych dopuszczalne przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem płatności typu direct billing,
  • zmiany przepisów dotyczące tego rodzaju płatności, wynikające z projektu Prawa komunikacji elektronicznej z dnia 2 grudnia 2021 r., wdrażającego dyrektywę Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).
odwiedź stronę