V Konferencja Ochrony Danych Osobowych – RODO i polskie przepisy uzupełniające

24 lis 2019

25 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się piąta edycja dorocznej Konferencji Ochrony Danych Osobowych, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck.

Wydarzenie poświęcone jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowych tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.02.2019 r.

Uczestnicy spotkania uzyskają odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

  • jakie z uchwalonych 21.2.2019 r. zmian legislacyjnych powodują najważniejsze konsekwencje dla wykonania obowiązków ochrony danych osobowych?
  • jak prawidłowo ustalić podstawę prawną przetwarzania danych pracowników i osób rekrutowanych?
  • w jaki sposób prawidłowo komunikować się z osobami, których dane dotyczą w przypadku naruszenia ochrony danych ich danych oraz składania przez nie żądań realizujących uprawnienia określone w RODO?
  • jaki obowiązki ochrony danych osobowych spoczywają w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych?
  • w jaki sposób Prezes UODO korzysta ze swoich kompetencji władczych?
  • jak ustalają zakres stosowania RODO?

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji swoje prelekcje wygłoszą nasi eksperci: adw. Xawery Konarski, adw. dr hab. Jan Byrski, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska.

Szczegółowe informacje i program konferencji dostępne są na stronie organizatora.