V Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

08 lis 2023 godz. 10:00 - 17:00

Zapraszamy na wydarzenie poświęcone przyszłości prawa i regulacji w dziedzinie gospodarki cyfrowej! W latach 2023–2024 dokonują się fundamentalne zmiany w prawie Unii Europejskiej i w polskim prawodawstwie, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju sektora cyfrowego.

Podczas tego dwuletniego okresu, wiele kluczowych aktów prawnych zostało już przyjętych lub znajduje się w fazie przygotowań do uchwalenia. Te przepisy będą kształtować przyszłość gospodarki cyfrowej, a ich skomplikowana natura stanowi wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i prawników.

Jednocześnie organy regulacyjne, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, wydają liczne wytyczne dotyczące prowadzenia działalności w Internecie. Te wytyczne obejmują różnorodne aspekty, od ochrony danych osobowych po regulacje dotyczące handlu elektronicznego. Dla wielu firm jest to obszar o złożonej i rosnącej liczbie przepisów.

Wszystko to wprowadza nowe wyzwania związane z interpretacją i stosowaniem już obowiązujących przepisów prawa w kontekście nowych technologii. Dlatego też żywimy nadzieję, że niniejsze wydarzenie i ekspercką wiedza prelegentów pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań. Nasza konferencja będzie składać się z pięciu paneli tematycznych, które zostaną poprzedzone prezentacjami eksperckimi. Konferencja będzie unikalną okazją do zdobycia wiedzy od czołowych ekspertów i prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.

Dla kogo dedykowane jest wydarzenie?

  • prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw;
  • organów administracyjnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Wydarzenie organizowane przez Beck Akademia. Partner merytoryczny: SPNT. Partner wydarzenia: PIIT.

Zapraszamy do rejestracji i udziału (online lub stacjonarnie w Warszawie).

odwiedź stronę