VI Konferencja Ochrony Danych Osobowych

22 lis 2020

Zapraszamy do udziału  w VI dorocznej konferencji wydawnictwa C.H.Beck, która jest poświęcona najważniejszym problemom ochrony danych.

Konferencji została podzielona na trzy obszary tematyczne:

  • Udostępnianie, powierzanie, transfer – główne problemy obiegu danych osobowych
  • Ochrona danych osobowych i prywatności wobec wyzwań technologii, technik przetwarzania i komunikowania
  • Nadzór nad przestrzeganiem RODO

Z przyjemnością informujemy, że prelegentami wydarzenia są również eksperci naszej kancelarii adw. Xawery Konarski, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska oraz dr Iga Małobęcka-Szwast.

odwiedź stronę