VI Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

15 mar 2022 - 17 mar 2022

W programie m.in.:

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej
 • Umowa o zamówienie publiczne z perspektywy wykonawcy – na co zwrócić uwagę?
 • Konsorcjum wykonawców – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy
 • Podział zadań w ramach konsorcjum a sumowanie doświadczenia
 • Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
 • Klauzule abuzywne w umowach o zamówienie publiczne
  Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne
 • Kary umowne w zamówieniach publicznych
 • Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców
 • Samooczyszczenie wykonawcy – zagadnienia praktyczne – Piotr Nepelski
 • Warunki udziału w postępowaniu – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców
 • Sytuacje, w których wykonawcę  nie chronią środki ochrony prawnej – kwestie praktyczne
odwiedź stronę