VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny „SAFE PLACE 2023”

20 lis 2023 - 22 lis 2023

W dniach 20-22 listopada 2023 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny „SAFE PLACE 2023”.

Organizatorami Kongresu są: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz firma Safety Project, zaś patronat honorowy objęli m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Dyrektor NATO DEEP eAcademy oraz Dyrektor Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wydarzenie zgromadzi ekspertów, osoby zarządzające infrastrukturą krytyczną, w tym tą zlokalizowaną w instytucjach finansowych (m.in. bankach), przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa publicznego, pracowników placówek dyplomatycznych oraz instytucji i organizacji międzynarodowych.

W czasie paneli dyskusyjnych i paneli eksperckich analizowane będą m.in. takie tematy jak:

  • Zagrożenia militarne – ocena środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa z perspektywy NATO, UE oraz Ukrainy;
  • Przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia wojenne – wnioski i doświadczenia z wojny w Ukrainie;
  • Cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych;
  • Wybrane aspekty bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych (m.in. Security by design, Legal tools i wpływ czynnika ludzkiego);
  • Bezpieczeństwo współczesnych miast;
  • Projektowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych obiektów i obszarów;
  • Innowacje i dobre praktyki w zabezpieczeniach technicznych obiektów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

odwiedź stronę