Powrót

VII Cashless Congress

19 mar 2019 - 20 mar 2019
VII edycja Cashless Congress odbędzie się w dniach 19-20 marca 2019 r. w Warszawie. Cashless Congress (dawniej Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkich interesariuszy rynku. To wydarzenie poruszające sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji przybliżają słuchaczom najważniejsze zagadnienia branżowe. Podobnie jak w poprzednich latach, Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy podczas spotkania reprezentował będzie adw. dr hab. Jan Byrski. Organizatorem Cashless Congress jest Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB).
lipiec