VII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

12 paź 2021 - 13 paź 2021

W programie m.in:

  • COVID a RODO – największe problemy i wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii
  • Co to jest transfer danych osobowych? Problematyczne przykłady praktyczne
  • Projekt unijnego rozporządzenia o e-prywatności – co nas czeka?
  • Test równowagi dla przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej
  • Najciekawsze decyzje w obszarze RODO zagranicznych organów nadzorczych i wyroki zagranicznych sądów z tego obszaru wydane w 2021 roku
  • Omówienie najciekawszych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze bankowym
  • Kontrola trzeźwości pracowników – projektowane zmiany w kodeksie pracy i ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Z przyjemnością informujemy, że adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski oraz adw. Henryk Hoser wygłoszą prelekcję pt. „Omówienie najciekawszych kar PUODO i krajowych naruszeń RODO w 2021 r.” oraz „Marketing internetowy a RODO – błędy i dobre praktyki”.

odwiedź stronę