Powrót

„VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stosowanie prawa własności intelektualnej w Polsce”

24 Cze 2016
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
24 czerwca 2016 r. w Auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbędzie się „VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stosowanie prawa  własności intelektualnej w Polsce”. Podczas konferencji omówione zostaną tematy:
  • Dopuszczalność rejestracji znaków przestrzennych przedstawiających kształt towaru (M. Szpunar / P. Kostański),
  • Dozwolony użytek prywatny w orzecznictwie TSUE (T. Grzeszak),
  • Prawo publicznego komunikowania w orzecznictwie TSUE (E. Traple / R. Markiewicz),
  • Prawo wprowadzania do obrotu, zakres przedmiotowy (oferowanie i reklama), wyczerpanie praw (M. Czajkowska-Dąbrowska / P. Podrecki).
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest partnerem wydarzenia. Program VIII Kolokwium Jagiellońskiego (do pobrania). Ulotka i plakat (do pobrania).
Maj