VIII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

22 cze 2021 - 23 cze 2021

Podczas pierwszego dnia kongresu adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga weźmie udział w debacie pt. „Elektronizacja procedury administracyjnej – korzyści i zagrożenia”, a w kolejnym dniu wygłosi prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych pracowników administracji publicznej w świetle RODO”

Organizatorem kongresu jest Municipium S.A. – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

odwiedź stronę