Warsztat: Nowe ramy prawne ochrony danych osobowych – obowiązki i wyzwania dla przedsiębiorców

05 cze 2016 - 06 cze 2016

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie warsztat pt. „Nowe ramy prawne ochrony danych osobowych – obowiązki i wyzwania dla przedsiębiorców”, którego organizatorem jest MM Conferences.

Pierwszego dnia wydarzenia swoje prelekcje wygłoszą adw. Xawery Konarski  („Nowe zasady profilowania”) oraz adw. dr Jan Byrski („Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”).

Omówione zostaną także następujące zagadnienia:

  • Nowe wymogi przetwarzania danych osobowych
  • Status i rola Data Protection Officer’a – następcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Formy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – jak i w jakiej formie nawiązać współpracę z ABI-m?
  • Notyfikacja incydentów – możliwości naruszenia ochrony danych
  • Zasady privacy by defaulti privacy by design – wpływ przetwarzania danych na prywatność podmiotów
  • Regulacje dotyczące przenoszenia danych w ramach cloud computingu
  • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich w kontekście nowych regulacji
  • Rola i stanowisko GIODO w zakresie wdrażania nowych przepisów

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie MM Conferences.