Warsztaty: Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS

13 maj 2018 - 14 maj 2018

Warsztaty „Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS” odbędą się w dniach 14-15 maja 2018 r. w Warszawie.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. tematy:

  • PSD II i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych,
  • Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II,
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II,
  • Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji,
  • Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania.

Michał Synowiec, młodszy prawnik z naszej kancelarii omówi kwestię obowiązków dostawców usług płatniczych wobec organów nadzoru w zakresie zgłaszania poważnych incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences.

odwiedź stronę