Powrót

Warsztaty: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo

10 Paź 2018 - 11 Paź 2018
W dniach 10-11 października 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo”. Podczas spotkania zostaną poruszone m. in. takie tematy jak:
  • Formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy na etapie jej konstruowania oraz w trakcie realizacji
  • Realizacja projektów IT w oparciu o metodyki zwinne Agile i kaskadowe Waterfall
  • Punkty zapalne w umowach – jak je identyfikować, a jak nimi zarządzać?
  • Spory sądowe dotyczące wdrożenia i serwisu IT – praktyka europejska i krajowa
  • Przeniesienie praw autorskich vs licencje – spory natury prawnej i osobistej
Drugiego dnia spotkania adw. Xawery Konarski i r.pr. Agnieszka Wachowska omówią praktyczne przykłady form subordynowania wykonawcy. Więcej informacji na temat warsztatów dostępnych jest na stronie organizatora – MM Conferences.
Maj