Warsztaty: Ochrona danych przy transferze pracowników a rola działu HR

11 paź 2016 - 12 paź 2016

W dniach 12-13 października 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Ochrona danych przy transferze pracowników a rola działu HR„, których organizatorem jest MM Conferences.

Współcześnie pracodawcy coraz częściej spotykają się z koniecznością transferu danych osobowych pracowników. W praktyce wynika to z oddelegowania ich do pracy w innym podmiocie, bądź z przekazania danych do obsługi przez wyspecjalizowaną jednostkę. Wymaga to dopełnienia niezbędnych obowiązków. Proces ten jest regulowany przez Ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenie RODO, które weszło w życie 25 maja 2016 roku.

W trakcie warsztatu omówione zostaną m. in.:

  • Najważniejsze zmiany wynikające z Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – kary finansowe i uprawnienia organów nadzorczych
  • Powierzenie danych osobowych do przetwarzania – zakres odpowiedzialności, wymagania formalne i praktyczne rozwiązania
  • Problematyczne aspekty zarządzania danymi osobowymi przy transferze pracownika
  • Zakres odpowiedzialności pracodawcy w sytuacji przekazywania danych osobowych przy transferze pracownika
  • Metody zabezpieczania danych osobowych przy transferze pracownika

Pierwszego dnia warsztatu adw. Xawery Konarski zaprezentuje temat „RODO i jego znaczenie dla przetwarzania danych pracowniczych”.