Warsztaty. Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych

20 cze 2023 - 21 cze 2023

Zapraszamy na warsztaty online „Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych UOKiK”.

Główne zagadnienia:

  • Europejska Dyrektywa ECN+ i rozporządzenie CPC a polskie regulacje prawne w zakresie ochrony konkurencji
  • Stosowanie Dyrektywy Omnibus w praktyce
  • Nowe kompetencje i uprawnienia Prezesa UOKiK zgodnie z wymogami UE
  • Przegląd ostatnich postępowań i kar Prezesa UOKiK
  • Ryzyko naruszenia prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej
  • Odpowiedzialność antymonopolowa związków przedsiębiorców po implementacji ECN+

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

odwiedź stronę