Warsztaty: Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku

28 lis 2017 - 29 lis 2017
Zespół

W dniach 29-30 listopada 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku”.

Drugiego dnia spotkania r.pr. Karol Juraszczyk wygłosi prelekcję pt. „Wdrożenie RODO w  TFI – przegląd najważniejszych zmian jakie niesie ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) dla działalności TFI” i omówi między innymi następujące kwestie:

  • Nowe podejście do ochrony danych osobowych w RODO: privacy by design, privacy by default, risk-based approach, accountability
  • Nowe obowiązki administratora danych, w tym:  obowiązki informacyjne, notyfikowanie incydentów, wyznaczenie DPO, zapewnienie realizacji prawa do przenoszenia danych
  • Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w RODO
  • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w działalności TFI  na gruncie RODO
  • Metodologia wdrożenia RODO w TFI – praktyczne wskazówki

Organizatorem warsztatów jest MM Conferences.

odwiedź stronę