Warsztaty: Outsourcing bankowy – umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF

21 lis 2017 - 22 lis 2017

Warsztaty pn. „Outsourcing bankowy – umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF” odbędą się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Warszawie.

Pierwszego dnia spotkania adw. Xawery Konarski wygłosi prelekcję pt.”Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy”.

Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences.

odwiedź stronę