Powrót

Warsztaty: Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej

19 Wrz 2016 - 20 Wrz 2016
W dniach 19-20 września 2016 r. odbędą się warsztaty organizowane przez MM Conferences pod nazwą „Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej”. Pierwszego dnia wydarzenia adw. dr Jan Byrski omówi kwestię nadzoru KNF nad dostawcami usług płatniczych prowadzących działalność telekomunikacyjną. Ponadto poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  • Problematyka Dyrektywy PSD II w branży telekomunikacyjnej- wprowadzenie
  • Nadzór KNF nad dostawcami usług płatniczych prowadzących działalność telekomunikacyjną
  • Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII
  • Bezpieczeństwo płatności elektronicznych w świetle dyrektywy PSD II i rekomendacji KNF w branży telekomunikacyjnej
  • Bezpieczeństwo danych klienta w transakcjach elektronicznych
  • Warunki do rozwoju płatności mobilnych w PSDII branża telekomunikacyjna
Maj