Warsztaty: Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji

07 kwi 2017 - 08 kwi 2017

W dniach 8-9 maja 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pn. Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji.

W dniu 8.02.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, nakładająca na dostawców usług płatniczych obowiązek oferowania usługi rachunku podstawowego oraz usługi przenoszenia rachunku. Ustawa nowelizująca wprowadza 18-miesięczny okres od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie się dostawców do nowych przepisów. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę PAD oraz dostosować ustawodawstwo do rozporządzenia interchange. Obok wdrażania regulacji unijnych nowe przepisy wprowadzają kolejny rodzaj działalności regulowanej podmioty prowadzące schematy płatnicze będą musiały uzyskać zgodę Prezesa NBP.

Drugiego dnia spotkania adw. dr Jan Byrski wygłosi prelekcję pt. „Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian”.

Organizatorem wydarzenia jest MM Conferences.

odwiedź stronę