Powrót

Warsztaty: Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?

07 Cze 2016
Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach: „Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?”, które odbędą się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Na początku 2016 r. doszło do uzgodnienia treści projektu nowej dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa), która powinna zostać uchwalona do końca roku. Reforma prowadzona na gruncie UE zbiega się z analogicznymi pracami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych mającymi wzmocnić ochronę tajemnic handlowych przedsiębiorców z USA. Ta ochrona nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. W ramach spotkania przybliżymy Państwu, co może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa i jakie korzyści można z niej odnieść. Wskażemy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę oraz zaprezentujemy z praktycznej strony zasady przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania i utrzymania ochrony. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od branży działalności. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi. Program:
  • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa (poufność informacji, jej wartość gospodarcza oraz środki zabezpieczające utrzymanie informacji w tajemnicy) – stan obecny oraz nadchodzące zmiany
  • Korzystanie z doświadczenia i umiejętności pracowników a naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie: – identyfikacja know-how w ramach przedsiębiorstwa – zasady zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa w uregulowaniach wewnętrznych – udostępnienie informacji pracownikom i doradcom – udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotom trzecim ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w obrocie     międzynarodowym
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym
REJESTRACJA W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: paulina.lelek@traple.pl w terminie do 2 czerwca 2016 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia, a pierwszeństwo udziału w Zapraszamy do rejestracji!
Maj