Warsztaty: Umowy wdrożeniowe na systemy IT

24 cze 2020 - 25 cze 2020

W dniach 25-26 czerwca 2020 r. odbędą się warsztaty pt. „Umowy wdrożeniowe na systemy IT”, których organizatorem jest Puls Biznesu.

W programie spotkania przewidziano następujące zagadnienia:

  • jak przygotować dobrą umowę – przykłady modeli wdrożeń występujących na rynku
  • jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT
  • jakiego zakresu odpowiedzialności od licencjodawcy lub od przenoszącego prawa należy wymagać?
  • jakie są zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa a ochrona programów komputerowych
  • o czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami umowy Agile
  • jak chronić dane osobowe w chmurowych i nie chmurowych projektach wdrożeniowych IT
  • jakie są wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • jakie są skutki wyjścia z umowy na wdrożenie systemu IT
  • jak zrealizować wdrożenie IT zgodnie z budżetem, harmonogramem i przyjętymi wymaganiami – checklista Dostawców i Zamawiających

Podczas wydarzenia swoje prelekcje zaprezentują adw. Xawery Konarski (I dzień: „Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umów”) i r.pr. Agnieszka Wachowska (I dzień: „Wdrożenie IT – jak przygotować dobrą umowę?”). Drugiego dnia nasi eksperci podsumują wydarzenie wspólnie omawiając temat „Jak zrealizować wdrożenie IT zgodnie z budżetem, harmonogramem i przyjętymi wymaganiami – checklista Dostawców i Zamawiających”.

odwiedź stronę