Powrót

Warsztaty: Uregulowania prawne w branży IT

05 Gru 2016 - 06 Gru 2016
W dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Uregulowania prawne w branży IT”. Celem spotkania jest przedstawienie problematyki związanej z zawieraniem umów, nie tylko wdrożeniowych, a także zmian prawa dotyczącego tematyki IT. Ponadto omówione zostaną zagadnienia praktyczne, na których skupienie pozwoli lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy. Pierwszego dnia warsztatu adw. Xawery Konarski zaprezentuje temat „Umowy w branży IT”, a drugiego dnia spotkania r. pr. Agnieszka Wachowska omówi kwestię zabezpieczenia należytego wykonania umów IT. Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska. Zapraszamy do udziału!
Maj