Wdrożenie IT – jak przygotować dobrą umowę oraz dobrze przygotować się do jej wdrożenia?

05 lip 2022 godz. 09:30 - 14:30

W programie:

 1. Odpowiednie przygotowanie do wdrożenia – kluczowe pytania i decyzje
  • Tryb wyboru wykonawcy
  • Decyzja o modelu wdrożenia
  • Analiza przedwdrożeniowa
  • Prawa autorskie a niezależność od dostawcy IT (czy kwestia vendor lock-in jest istotna w ramach tego wdrożenia?)
  • Umowa serwisowa/ gwarancyjna – razem z wdrożeniem czy oddzielnie?
  • Rozpoczęcie realizacji umowy w trakcie prowadzania negocjacji – skutki i zagrożenia.
  • Realizacja umowy przed jej podpisaniem
 2. Główne ryzyka i punkty krytyczne w umowie wdrożeniowej
  • Określenie przedmiotu umowy
  • Infrastruktura zamawiającego
  • Określenie zakresu współdziałania zamawiającego
  • Procedura kontroli zmian w Umowie
  • Odbiory
  • Odstąpienie od umowy
 3. Istotne elementy umowy wdrożeniowej i kluczowe czynniki sukcesu w umowie IT
  • Przedmiot i zakres umowy wdrożeniowej
  • Elastyczność (nie tylko w umowach i wdrożeniach typu agile)
  • Struktura organizacyjna i komunikacja w ramach wdrożenia
  • Procedura odbiorowa
  • Prawa autorskie i zakres licencji
  • Modele wynagrodzeń w umowach wdrożeniowych
  • Gwarancja i rękojmia w umowie wdrożeniowej.
  • Postanowienia dot. poufności i danych osobowych w umowach wdrożeniowych
  • Odpowiedzialność i kary umowne
  • Exit Plan
odwiedź stronę