Wdrożenie IT – jak przygotować dobrą umowę oraz dobrze przygotować się do wdrożenia?

20 mar 2024
Online

Już 20 marca odbędzie się szkolenie z zakresu umów wdrożeniowych w IT, które poprowadzą nasi eksperci mec. Agnieszka Wachowska oraz mec. Piotr Nepelski.

W programie wydarzenia:

I. Odpowiednie przygotowanie do wdrożenia – kluczowe pytania i decyzje

 • Tryb wyboru wykonawcy
 • Decyzja o modelu wdrożenia
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Prawa autorskie a niezależność od dostawcy IT (czy kwestia vendor lock-in jest istotna w ramach tego wdrożenia?)
 • Umowa serwisowa/ gwarancyjna – razem z wdrożeniem czy oddzielnie?
 • Realizacja umowy przed jej podpisaniem…

II. Główne ryzyka i punkty krytyczne w umowie wdrożeniowej

 • Określenie przedmiotu umowy
 • Infrastruktura zamawiającego
 • Określenie zakresu współdziałania zamawiającego
 • Procedura kontroli zmian w Umowie
 • Odbiory
 • Odstąpienie od umów

III. Istotne elementy umowy wdrożeniowej i kluczowe czynniki sukcesu w umowie IT

 • Przedmiot i zakres umowy wdrożeniowej
 • Elastyczność (nie tylko w umowach i wdrożeniach typu agile)
 • Struktura organizacyjna i komunikacja w ramach wdrożenia
 • Procedura odbiorowa
 • Prawa autorskie i zakres licencji
 • Modele wynagrodzeń w umowach wdrożeniowych
 • Gwarancja i rękojmia w umowie wdrożeniowej.
 • Postanowienia dot. poufności i danych osobowych w umowach wdrożeniowych
 • Odpowiedzialność i kary umowne
 • Exit Plan

Organizatorem szkolenia jest Centrum Promocji Informatyki.

odwiedź stronę