Webinar:  „Akt o usługach cyfrowych (AUC)”

06 lut 2024

W dniu 17 lutego 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej o usługach cyfrowych.

Część przepisów AUC stosuje się do podmiotów z sektora ICT, między innymi dostawców usług chmurowych czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przepisy mają również wpływ na funkcjonalności aplikacji i systemów IT.

Akt o usługach cyfrowych uzupełnia polska ustawa wdrażająca, nad którą obecnie trwają prace legislacyjne. Na jej podstawie powołanych zostanie dwóch regulatorów, odpowiadających za nadzór nad wykonaniem przepisów AUC, tj. Prezes UKE (który ma być tzw. koordynatorem ds. usług cyfrowych) oraz Prezes UOKiK. Dysponują oni kompetencjami do nakładania sankcji administracyjnych, w tym wysokich kar pieniężnych.

Zapraszamy na webinarium, w trakcie którego nasz ekspert, mec. Xawery Konarski przedstawi najważniejsze obowiązki Aktu o usługach cyfrowych, które stosują się do podmiotów z sektora ICT.

Wydarzenie organizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.