Webinarium: Odwołania i skargi w nowym PZP

05 lis 2019

Nowa ustawa PZP jest zapowiadana jako prawdziwa rewolucja – ma zmienić, uprościć i uporządkować rynek zamówień publicznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają zakres czynności, od których można złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co może w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia liczby spraw rozpoznawanych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawcom teoretycznie łatwiej będzie dochodzić swych praw.

W dniu 6 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się webinarium pt. „Odwołania i skargi w nowym PZP”, którego organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Z przyjemnością informujemy, że webinarium poprowadzi ekspert z naszej kancelarii r. pr. Piotr Nepelski, który przeanalizuje wprowadzone nową ustawą PZP zmiany, a także ich potencjalny wpływ na zmianę strategii, co do korzystania z środków ochrony prawnej po wejściu w życie ustawy PZP w dniu 1 stycznia 2021 r.

Rejestracja na wydarzenie: https://piit.clickmeeting.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!