Webinarium: Status i rola IOD w świetle najnowszych orzeczeń i stanowisk organów nadzorczych i sądów

15 cze 2020

Zapraszamy na webinarium pt. „Status i rola IOD w świetle najnowszych orzeczeń i stanowisk organów nadzorczych i sądów”, które odbędzie się 16 czerwca 2020 r.

Podczas webinarium przedstawimy przegląd najnowszych decyzji dotyczących statusu i roli IOD w organizacji i wnioski płynące z nich dla praktyki wykonywania funkcji IOD. Omówimy również (4) problematykę polis ubezpieczeniowych dla IOD, tj. jakie rodzaje polis są obecnie oferowane na rynku, czy warto posiadać taką polisę i przed czym ona faktycznie chroni.

W szczególności skupimy się na następujących sprawach:

1. Belgia: kara pieniężna nałożona na spółkę Proximus, w której wyjaśniono:

  1. czy IOD może pełnić funkcje compliance officera lub szefa działu audytu i zarządzania ryzykiem;
  2. jakie dodatkowe zadania i funkcje może pełnić IOD; jakie dodatkowe zadania i funkcje mogą powodować konflikt interesów w rozumieniu art. 38 ust. 6 RODO;
  3. co należy zrobić, aby uniknąć konfliktu interesów;
  4. czy konieczne jest posiadanie polityki zapobiegania konfliktowi interesów;

2. Niemcy: stanowisko bawarskiego organu nadzorczego, który wyjaśnia:

  1. czy organizacja może wyznaczyć więcej niż jednego IOD;
  2. czy IOD może mieć zastępcę;
  3. czy konieczne jest powołanie zespołu IOD i jaki jest jego status;

3. Niemcy: orzeczenie niemieckiego regionalnego sądu pracy, w którym rozstrzygnięto:

  1. co należy rozumieć pod pojęciem wiedzy fachowej wymaganej od IOD;
  2. czy IOD musi „znać się na wszystkim”;
  3. kiedy można odwołać IOD;
  4. kiedy odwołanie IOD będzie zasadne.
odwiedź stronę