Webinarium: Wybór modelu regulacyjnego świadczenia usług płatniczych w projektach Fintech

22 kwi 2020 godz. 11:00 - 11:45

W dniu 22 kwietnia 2020 r. odbędzie się webinarium pt. „Wybór modelu regulacyjnego świadczenia usług płatniczych w projektach Fintech”, którego organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Podczas webinarium omówione zostaną często pojawiające się praktyczne problemy i pytania dotyczące takich obszarów jak wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy (w szczególności tzw. wyłączenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wyłączenia dla instrumentów o ograniczonym zastosowaniu), kwalifikacja prawna usługi (ze szczególnym uwzględnieniem nowych usług płatniczych – PIS oraz AIS) czy wybór formy prowadzenia działalności regulowanej (KIP, MIP, dostawca świadczący wyłącznie AIS).

Z przyjemnością informujemy, że webinarium poprowadzą eksperci z naszej kancelarii r. pr. Karol Juraszczyk i apl. radc. Michał Synowiec.

Rejestracja: https://piit.clickmeeting.pl/wybor-modelu-regulacyjnego-swiadczenia-uslug-platniczych-w-projektach-fintech