Webinarium: Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

10 sie 2020

Podczas webinarium kompleksowo przedstawimy problematykę prawną transferu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zawartych w wyroku w sprawie Schrems II. Zagadnienia te podzielone zostały na cztery podstawowe bloki tematyczne.

1. Istota orzeczenia TSUE w sprawie Schrems II

 • nieważność decyzji Komisji Europejskiej nr 2016/1250 dotyczącej Tarczy Prywatności – argumentacja TSUE
 • ocena dopuszczalności transferu danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych (decyzja Komisji Europejskiej nr 2010/87, zmieniona decyzją nr 2016/2297)

2. Jak korzystać z dostępnych mechanizmów transferowych po wyroku Schrems II

 • rekomendowana kolejność korzystania z mechanizmów transferowych określonych w     RODO
 • decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedniość ochrony w państwie trzecim (whitelisting)
 • transfer danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (standardowe klauzule ochrony, wiążące reguły korporacyjne, inne instrumenty przewidziane w RODO)
 • wyjątki określone w art.49 RODO.

3. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w przypadku korzystania ze standardowych klauzul ochrony

 • standardowe klauzule ochrony zatwierdzone przez Komisję Europejską a klauzule umowne zatwierdzone przez organ nadzorczy – znaczenie prawne rozróżnienia
 • rodzaje standardowych klauzul ochrony
 • obowiązek dokonania uprzedniej oceny, czy importer danych jest w stanie spełnić warunki ochrony określone standardowymi klauzulami ochrony zatwierdzonymi przez Komisję Europejską – kryteria i sposób dokonania oceny
 • transfer danych na podstawie standardowych klauzul ochrony a zasada rozliczalności

4. Transfer danych osobowych na podstawie wyjątków (art.49 RODO)

 • transfer danych na podstawie standardowych klauzul ochrony a zasada rozliczalności
 • jednorazowe lub wielokrotnie przekazywanie danych do państwa trzeciego – znaczenie prawne rozróżnienia
 • warunki dopuszczalnego transferu danych na podstawie wyjątków z art.49 RODO
 • transfer danych ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

Zapraszamy do udziału!

odwiedź stronę