Webinarium: Zasady monitoringu wizyjnego w świetle decyzji i stanowisk organów nadzorczych w UE

03 sie 2020

Podczas webinarium przedstawimy przegląd kar nakładanych przez unijne organy nadzorcze w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego. Wnioski płynące z tych decyzji mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego i zgodnego z prawem wdrożenia systemów monitoringu wizyjnego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Omówimy także kluczowe elementy wytycznych dotyczących monitoringu wizyjnego. W szczególności skupimy się na następujących sprawach:

1. Kary nakładane przez organy unijne nadzorcze w związku prowadzeniem monitoringu oraz podstawy nałożenia kar

  • Przegląd nałożonych kar pieniężnych i ich wysokość
  • Jak zapewnić legalność przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego?
  • Jak oceniać zakres danych zbieranych w drodze monitoringu?
  • O czym należy informować w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego?
  • Czy konieczne jest przeprowadzenie DPIA?

2. Zasady monitoringu w świetle wytycznych EROD, Prezesa UODO oraz orzeczeń sądów

  • Co wynika z wytycznych EROD nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo?
  • Jakie są wskazówki Prezes UODO dotyczące monitoringu wizyjnego?

3. Praktyczne problemy dotyczące stosowania monitoringu (w szczególności monitoringu wizyjnego)