Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski

23 lis 2022

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Centrum Prawa Nowych Technologii we współpracy z  AIPPI Polska  mają przyjemność zaprosić na konferencję „Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski”, która odbędzie się 23 listopada 2022 r. w siedzibie INP PAN – Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Celem konferencji jest analiza konsekwencji wejścia w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy europejskiej i polskiej. W ramach merytorycznych paneli, przedstawiciele środowiska, naukowego, pełnomocników i biznesu poddadzą dyskusji skutki wejścia w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski.

Mamy zaszczyt gościć dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Dyrektor INP PAN, Zastępca Prezesa UP RP Piotr Zakrzewski, Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Bartosz Krakowiak, prof. INP PAN Helena Żakowska-Henzler,  prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Justyna Ożegalska-Trybalska, dr. hab , Marta Kawczyńska, dr Aleksandra Kuźnicka – Cholewa, dr Żaneta Zemła – Pacud, Marek Lazewskii, Piotr Dynowski, LL. M. , Monika Chimiak, dr Agnieszka Sztoldman, Monika Kaczmarska oraz Dr Grzegorz Wesela-Bauman.

Opinie zaprezentowane na konferencji będą istotnym głosem w dalszej dyskusji nad ewentualnym przystąpieniem Polski do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego.

Program wydarzenia.

Serdecznie zapraszam!

INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN