Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych

20 wrz 2023 - 21 wrz 2023
Online

Wydarzenie jest organizowane przez MM Conferences.

Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy:

  • Praktyczne podsumowanie ostatnich zmian w KSH oraz przyszłe, projektowane zmiany
  • Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
  • Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice
  • Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?
  • Odpowiedzialność karna i cywilna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
  • Przygotowanie organizacji do raportowania ESG
odwiedź stronę