Powrót

XII Kongres Prawo Konkurencji

30 Lis 2020
30 listopada odbędzie się XII Kongres Prawo Konkurencji, którego organizatorem jest Puls Biznesu. Szczególnej uwadze polecamy wystąpienie Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podreckiego, którego prelekcja rozpocznie XII Kongres Prawo Konkurencji. W swoim wystąpieniu pt. Wpływ pandemii Covid-19 na stosowanie prawa konkurencji – co wiemy dzisiaj więcej, opowie m.in.:
  • O zasadach wykonywania umów – kiedy jest dozwolona zmiana warunków i wynagrodzeń.
  • O relacjach sieci handlowych z właścicielami galerii handlowych w dobie pandemii – czy ktoś tu nadużywa dominacji ?
  • Czy dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych może być kwalifikowane jako praktyka ograniczająca konkurencję ?
  • Dlaczego wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma coraz większe znaczenie w praktyce UOKiK
Podczas całego spotkania omówione zostaną zmiany prawne jakie czekają nas od stycznia 2021 oraz ich wpływ na przedsiębiorców. W programie m. in. :
  • O wpływie pandemii na stosowanie prawa konkurencji. Poruszone zostaną kwestie relacji sieci handlowych z właścicielami galerii handlowych.
  • O nowych kompetencjach Komisji Europejskiej i UOKiK w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych.
  • Europejski Zielony Ład, o tym czy prawo konkurencji może uwzględniać pozaekonomiczne cele jak ochrona środowiska i cele zrównoważonej gospodarki.
  • Dlaczego platformy internetowe są takim wyzwaniem dla organów konkurencji oraz jaki wpływ będą mieć na branżę e-commerce nowe propozycje Komisji Europejskiej.
  • Pierwsze postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych
  • Przedsiębiorcy jako konsumenci - nowa kategoria w polskim prawie. Czego będą dotyczyć zmiany, czy biznes ma się czego obawiać, czy i jak zmieniać umowy w relacjach B2B

Szczegółową agendę Kongresu oraz link do zapisów znajda Państwo na stronie:

https://www.pb.pl/konferencje/xii-kongres-prawo-konkurencji-90942a57-e328-4eaf-bdfe-03acd016ef0e

 

Serdecznie zapraszamy!

Maj