XIV Kongres Prawo Konkurencji

29 lis 2022 - 30 lis 2022

W programie m.in:

  • Nowe trendy w praktyce egzekwowania prawa ochrony konkurencji przez Prezesa UOKiK – zagadnienia praktyczne
  • Co z odpowiedzialnością finansową firm – matek i menedżerów za naruszenia prawa konkurencji?
  • Praktyka egzekwowania przez Prezesa UOKiK przepisów ustawy o przewadze kontraktowej wobec sieci handlowych
  • Nowoczesne technologie a prawo konkurencji, w szczególności w zakresie wymiany informacji wrażliwych oraz ujednolicania cen (sztuczna inteligencja vs. prawo konkurencji)
  • Unijne rozporządzenie wertykalne nr 2022/720: „bezpieczna przystań”, ale nie dla wszystkich
odwiedź stronę