XX Kongres ABI „ABI-DPO: wiedza, praktyka, przyszłość”

11 kwi 2016 - 13 kwi 2016

ENSI Kancelaria Ekspertów zaprasza na jubileuszowy XX Kongres ABI, który odbędzie się w dniach 12 – 14 kwietnia 2016 r. Tematem konferencji będzie podsumowanie roku istnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wiążące się z nią nowe wyzwania i perspektywy na przyszłość. Wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci – praktycy, którzy brali bezpośredni udział w przygotowywaniu projektów nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowej roli i zadaniom Data Protection Officer, która zastąpi istniejącą dziś funkcję ABI.

W ramach Kongresu swój wykład oraz panel dyskusyjny pt. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dziś i jutro” poprowadzi adw. Xawery Konarski.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego będą prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski (KUL) oraz dr Grzegorz Sibiga (INP PAN). Poruszona zostanie m.in. tematyka konstrukcji zgody na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, rodzajów i charakteru prawnego zgody na podstawie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przepisami sektorowymi.

Program Kongresu dostępny jest na stronie: http://www.ensi.net/warsztaty/kongres2016-agenda.html