XXI Forum administratorów koordynatorów i redaktorów BIP

23 lis 2021

8 grudnia br. wchodzi w życie ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Stanowi ona wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. i zastępuje poprzednią ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Nowa regulacja ustawowa ma zintensyfikować w sektorze publicznej procesy otwierania danych oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP). Temu służą nowe i zmodyfikowane rozwiązania w zakresie re-use, które odnoszą się do:

  • zasad materialnych, w tym m.in. otwierania danych, nowych kategorii ISP, obowiązków dot. API.
  • procedury rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie ISP,
  • kwestii ustrojowych: instytucja pełnomocników.
odwiedź stronę