Zabezpieczenia umowne w praktyce. Prawo, praktyka, błędy, case study

20 maj 2024

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Must Read Media.

W programie:

  • Zastaw rejestrowy i cywilny – prawo i praktyka
  • Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa
  • Gwarancja zapłaty (roboty budowlane)
  • Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • Kumulatywne przystąpienie do długu
  • Poręczenie – kwestie prawne i praktyczne