Zabezpieczenia umowne w praktyce

19 wrz 2023 godz. 09:00 - 15:00
Online

Program wydarzenia:

  • Weksel – prawo, praktyka i błędy
  • Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa
  • Gwarancja zapłaty (roboty budowlane)
  • Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
  • Zastaw rejestrowy i cywilny – prawo i praktyka
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • Kumulatywne przystąpienie do długu
  • Poręczenie w praktyce

Konferencja organizowana jest przez Must Read Media.

odwiedź stronę