Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT

22 cze 2022

W programie:

  • Nowe rekomendacje UZP na zakup urządzeń komputerowych
  • Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac
  • Wstępne konsultacje rynkowe dla zamówień na dostawy i usługi IT
  • Kryteria jakościowe oceny ofert dla rynku IT
  • Wysoka inflacja i wojna w Ukrainie jako powody zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT
  • Zastrzeganie i dochodzenie kar umownych w umowach IT
odwiedź stronę