Rok 2019 był dla europejskiego systemu ochrony własności intelektualnej rekordowy pod względem liczby zgłoszeń unijnych znaków towarowych (EUTM), wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD) jak również europejskich zgłoszeń patentowych. Co ciekawe, zgłoszeń unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych z Polski było więcej niż w zeszłym roku, natomiast zgłoszeń patentowych mniej. Wobec zbliżającego się kryzysu gospodarczego, statystyki za 2020 rok mogą już wyglądać diametralnie inaczej.

UNIJNE ZNAKI TOWAROWE

Z prowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) statystyk[1] wynika, że w przypadku unijnych znaków towarowych w 2019 roku utrzymała się notowana od lat tendencja wzrostowa w liczbie zgłoszeń. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 5,2%.

wykres1

W 2019 roku na czele rankingu państw z największą liczbą zgłoszeń znalazły się Niemcy (22 722 zgłoszenia), Stany Zjednoczone (18 127), Chiny (15 236), Włochy (13 020) oraz Wielka Brytania (11 142).

Najczęściej zgłaszanymi znakami były znaki słowne i znaki graficzne. W przypadku znaków mniej typowych nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłoszeń znaków pozycyjnych i znaków dźwiękowych.

tabela1

Podobnie jak w poprzednim roku również w roku 2019 do EUIPO wpłynęło najwięcej zgłoszeń znaków dla towarów i usług z następujących klas[2]:

 • 9, obejmującej m.in. osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe (39 658 zgłoszeń);
 • 35, obejmującej m.in. reklamę, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (36 622 zgłoszenia);
 • 42, obejmującej m.in. badania oraz usługi naukowe i techniczne, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (26 168 zgłoszeń).

Zgłoszenia z Polski[3]

 • Pod względem liczby wniosków o rejestrację złożonych w roku 2019 Polska zajęła 10. miejsce z 4 353 zgłoszeniami (wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 12,4%).
 • Największa liczba zgłoszeń pochodziła z branży kosmetycznej (Beauty Brands Concept sp. z o.o., Eveline Cosmetics S.A. sp.k.) oraz sektora spożywczego (Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k.).

WSPÓLNOTOWE WZORY PRZEMYSŁOWE

Z danych zgromadzonych przez EUIPO wynika, że w 2019 roku Urząd otrzymał 28 582 zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD), co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do liczby zgłoszeń z roku 2018[4].

wykres2

Największy wzrost liczby zgłoszeń w stosunku do roku poprzedniego – o ponad 56% – odnotowały Chiny (13 823 zgłoszeń).

Oprócz Chin w czołówce państw z największą liczbą zgłoszeń, podobnie jak w przypadku unijnych znaków towarowych, znalazły się Niemcy (16 600 zgłoszeń), Stany Zjednoczone (11 172) i Włochy (10 364).

Podobnie jak w poprzednim roku tak i w roku 2019 do EUIPO wpłynęło najwięcej zgłoszeń wspólnotowych wzorów dla klas[5]:

 • 2, obejmującej artykuły odzieżowe i pasmanterię (10 234 zgłoszenia);
 • 6, obejmującej meble (10 193 zgłoszenia);
 • 14, obejmującej sprzęt do zapisu, odczytu i przekazu informacji (9 273 zgłoszenia).

Zgłoszenia z Polski[6]

 • W 2019 roku z Polski wpłynęło do EUIPO 4 668 zgłoszeń RCD. Jest to wzrost o 557 zgłoszeń (13,5%) w stosunku do liczby zgłoszeń z roku poprzedniego.
 • Największa liczba zgłoszeń pochodziła z sektora spożywczego (Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k.), branży odzieżowej (Maxton Design Piotr Kardas), sektora produkcji biżuterii i srebra (R2 Center sp. z o.o.) oraz branży blach dachowych (Dachpol sp. z o.o.).

PATENTY EUROPEJSKIE

Z opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) raportu Patent Index 2019[7] wynika, że w 2019 roku do Urzędu wpłynęło ponad 180 000 europejskich zgłoszeń patentowych, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

wykres3

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby zgłoszeń pochodzących z Chin o 29,2% (12 247 zgłoszeń). Poza Chinami w pierwszej piątce najbardziej aktywnych państw pod względem dokonywanych zgłoszeń patentowych znalazły się, podobnie jak w poprzednim roku, Stany Zjednoczone (46 201), Niemcy (26 805), Japonia (22 066) oraz Francja (10 163).

Ranking podmiotów dokonujących zgłoszeń odzwierciedla szybko rosnące znaczenie technologii cyfrowych. W roku 2019 na czele listy znalazł się Huawei z 3 542 europejskimi zgłoszeniami patentowymi. Na drugie miejsce awansował Samsung, a trzecią pozycję zajęło LG. Na czwartym miejscu uplasowała się amerykańska firma United Technologies, z kolei na piątym – lider rankingu za rok 2018: Siemens.

W roku 2019 komunikacja cyfrowa (digital communication) stała się nowym wiodącym obszarem technologicznym, dystansując przodującą od ponad dekady technologię medyczną (medical technology). Trzecie miejsce pod względem liczby zgłoszeń, a zarazem drugie pod względem dynamiki rozwoju, przypadło technologii komputerowej (computer technology).

zdjęcie

https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200312.html

Zgłoszenia z Polski[8]

Polskie podmioty dokonały w sumie 469 zgłoszeń patentowych. Jest to znaczący spadek w zestawieniu z rokiem poprzednim – aż o 9,6%.

Najwięcej zgłoszeń patentowych z Polski w roku 2019 dokonano w następujących obszarach:

 • farmaceutyki – 38 zgłoszeń (wzrost o 58,3%);
 • transport – 38 zgłoszeń (wzrost o 18,8%);
 • procesy i aparatura termiczna – 36 zgłoszeń (spadek o 20,0%).

Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców zajęły ex aequo Ryvu Therapeutics S.A. i Uniwersytet Jagielloński z 8 zgłoszeniami patentowymi. Na kolejnych miejscach znalazły się 3DGence sp. z o.o. (7 zgłoszeń), Politechnika Śląska (7 zgłoszeń) oraz Adamed Pharma S.A. (5 zgłoszeń).

[1] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf.

[2] Zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków (Klasyfikacja Nicejska).

[3] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(PL).pdf.

[4] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf.

[5] Zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją wzorów przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska).

[6] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(PL).pdf.

[7] https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html.

[8] http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CAF4F386D2F9911C1258526002F14EA/$File/Poland_2019_en.xlsx.