Stanowisko Komisji Europejskiej i USA z 23 marca 2022 r.

25 marca 2022 r. Komisja Europejska (KE) i Stany Zjednoczone ogłosiły, że zasadniczo nowe Transatlantyckie Ramy Ochrony Prywatności Danych zostały uzgodnione. Niwelują one obawy wyrażone przez TSUE w wyroku Schrems II z lipca 2020 r. Zgodnie z nowymi ramami strona amerykańska zobowiązuje się do reform wzmacniających ochronę prywatności i swobód obywatelskich w związku z działaniami wywiadowczymi USA. Stany Zjednoczone mają wprowadzić nowe zabezpieczenia, zapewniające, że:

  • działania wywiadowcze będą prowadzone tylko w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do celów bezpieczeństwa narodowego;
  • zostanie ustanowiony dwupoziomowy niezależny mechanizm dochodzenia roszczeń;
  • zostanie wzmocniony nadzór nad działaniami wywiadowczymi.

Transatlantyckie Ramy Ochrony Prywatności Danych zostały wypracowane w trakcie trwających ponad rok szczegółowych negocjacji między KE i USA.

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych z 6 kwietnia 2022 r.

W odpowiedzi na stanowisko KE i USA z 25 marca 2022 r. Europejska Rady Ochrony Danych wydała oświadczenie, w którym:

  • z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie o porozumieniu politycznym pomiędzy KE a USA, które zostało wydane w czasie, gdy przekazywanie danych osobowych z EOG do USA stoi przed poważnymi wyzwaniami;
  • wskazała, że zobowiązanie najwyższych władz USA do ustanowienia bezprecedensowych środków ochrony prywatności osób fizycznych z EOG jest krokiem we właściwym kierunku;
  • poinformowała, że EROD zbada, czy porozumienie polityczne przekłada się na konkretne wnioski rozwiązujące problemy wskazane w wyroku Schrems II;
  • podkreśliła, że ogłoszenie z 25 marca 2022 r. nie stanowi ram prawnych oraz że RODO wymaga, aby Komisja zasięgnęła opinii EROD przed przyjęciem ewentualnej nowej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych, uznającej za zadowalający poziom ochrony danych gwarantowany przez władze USA.

Więcej informacji:

Wspólne stanowisko Komisji Europejskiej i USA.

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych.