15 listopada 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE)

22 lis 2022

Głównym celem PKE jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), którego termin implementacji upłynął w grudniu 2020 r. Jako że Polska wciąż nie wykonała tego obowiązku, Komisja Europejska w kwietniu 2022 r. skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce oraz dziewięciu innym krajom w związku z brakiem pełnej transpozycji EKŁE.

PKE, poza wdrożeniem EKŁE, ma również w całości zastąpić obowiązującą aktualnie ustawę prawo telekomunikacyjne, dlatego też nowe przepisy będą kompleksowo regulowały funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. Oznacza to, że poza tradycyjnymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, przyszłą regulacją będą również objęci inni dostawcy usług komunikacji elektronicznej.

Prace nad ustawą trwają już od ponad dwóch lat. Pierwszy projekt PKE został opublikowany w lipcu 2020 r.

Przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu jest już szóstym projektem implementującym EKŁE. Jego pełna treść nie została jeszcze opublikowana.

Dalsze prace nad brzmieniem ustawy będą toczyć się w Sejmie. Zespół IT-Tech kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners Konarski Podrecki i Wspólnicy stale monitoruje prace nad PKE. O ich przebiegu będziemy na bieżąco informować.