27 grudnia 2022 – termin wymiany SKU dla transferów danych

15 lis 2022

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowe standardowe klauzul umownych (SKU) dla transferu danych do państw trzecich. Do 27 grudnia 2022 r. podmioty przekazujące dane osobowe poza EOG muszą zastąpić stosowane dotychczas klauzule oparte o stare zasady, nowymi aktualnymi wzorami wydanymi przez Komisję. Poprawne wdrożenie SKU wymaga od administratorów lub podmiotów przetwarzających podjęcia szeregu działań (np. wybrania odpowiedniego modułu klauzul).

Dlaczego mam wymienić SKU, które obecnie stosuję?

  • Po 27 grudnia stosowanie tzw. „starych SKU”, t.j. wydanych przez Komisję jeszcze przed RODO, będzie stanowiło naruszenie przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Co muszę zrobić przed 27 grudnia?

  • Przeprowadzić i udokumentować audyt wszystkich „potencjalnych transferów danych” biorąc pod uwagę łańcuchy transferowe;
  • Zbadać dopuszczalność transferu do konkretnego państwa spoza EOG;
  • Uzupełnić treść nowych SKU uwzględniając Twoje potrzeby biznesowe.

Potrzebujesz więcej informacji na temat nowych SKU lub transferów danych poza EOG? Zapraszamy do kontaktu: rodo@traple.pl