AI Act przyjęty przez COREPER

08 lut 2024

Od przeszło tygodnia LinkedIn żyje informacją, że AI Act został przyjęty przez COREPER. Podsumujmy, co to oznacza:

1. AI Act nie został jeszcze ostatecznie przyjęty

 • COREPER to – w pewnym uproszczeniu – zebranie stałych przedstawicieli państw członkowskich, które działa przy Radzie. COREPER nie jest oficjalnym organem decyzyjnym, ale jego decyzje ustalenia wskazują prawdopodobny kierunek działania Rady.
 • Zanim więc AI Act formalnie stanie się prawem, będzie musiał zostać przyjęty najpierw przez Parlament, a później przez Radę. Jak na razie nie znamy terminów tych głosowań, ale powinny się one zakończyć w ciągu paru najbliższych miesięcy.
 • Dopóki proces legislacyjny się nie zakończy, do projektu wciąż będą mogły zostać wprowadzone zmiany. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową praktykę i trud, z jakim wypracowano kompromisowe rozwiązanie, można ze sporym prawdopodobieństwem założyć, że ostatnio opublikowany dokument będzie już tym ostatecznym.

2. Co znajduje się w nowym tekście?

 • Nowa definicja „systemu AI”.
 • Zaktualizowany katalog zakazanych systemów AI i systemów AI wysokiego ryzyka.
 • Dopracowana lista wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka.
 • Dopracowane przepisy dotyczące piaskownic regulacyjnych.
 • Uregulowanie „modeli AI ogólnego przeznaczenia” – tych „zwykłych” i tych stwarzających „systemowe ryzyko”.
 • Zmodyfikowane wysokości kar.

3. Wątpliwości interpretacyjne i dalsze prace

 • Ale nowy tekst to także dalsze „rozmydlanie” regulacji AI Act (wiele przepisów będzie mogło być interpretowanych na rozmaite sposoby) oraz przerzucenie ciężaru regulacyjnego na Komisję i niedawno powołane Biuro ds. AI.
 • AI Act zobowiązuje bowiem te podmioty do opracowania szeregu wytycznych, rekomendacji lub aktów delegowanych, które doprecyzują zakres stosowania wielu z nowych obowiązków. Mają one m.in. pomagać w określeniu, co jest systemem AI wysokiego ryzyka, a także w jaki sposób swoje obowiązki powinni wykonywać dostawcy modeli AI ogólnego przeznaczenia.
 • W wielu przypadkach Komisja będzie też mogła modyfikować treść samego rozporządzenia – np. dodając kolejne kryteria oceny czy określony system AI może stwarzać „znaczące ryzyko szkody”.

4. Wejście w życie

 • Jeśli dalszy proces legislacyjny przebiegnie bez niespodzianek, AI Act zacznie być formalnie stosowany po dwóch latach od jego wejścia w życie (czyli najprawdopodobniej w drugim kwartale 2026 r.).
 • Jednak część przepisów AI Act zacznie być stosowana już po 6 miesiącach od jego wejścia w życie (w zakresie zakazanych systemów AI) lub po 12 miesiącach (m.in. w zakresie modeli AI ogólnego przeznaczenia).

5. Co dalej?

 • Już wkrótce na naszym blogu opublikujemy artykuł, w którym dokładniej opiszemy, co zawiera najnowszy projekt AI Act.
 • Do tego czasu zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym tekstem rozporządzenia przyjętym przez COREPER dostępnym w komentarzu pod postem.